Hvorfor har vi en trafiksikkerhedsplan

Da vi alle færdes på vejene - nogle gange som bilist, andre gange som cyklist eller som fodgænger, har trafiksikkerhed eller risikoen for at komme til skade i trafikken en stor betydning for os alle.

Trafiksikkerhed er også vigtig på en del andre punkter, f.eks. skoleveje - hvor mange skoleelever selv cykler eller går til skole, eller ældre og handicappedes mobilitet.

Trafikuheld forårsager smerte hos dem der berøres af uheldene, og trafikuheld koster både kommunen og samfundet penge.

Så sparede antal trafikuheld og tilskadekomne har foruden den menneskelige effekt også en positiv indvirkning på kommunens økonomi.

Derfor er trafiksikkerhed et vigtigt punkt i Odder Kommunes dagligdag, og et område som vi arbejder målrettet med i de kommende år.

Visionen er, at ingen skal dræbes eller kvæstes alvorligt kommunens veje, og frem til 2012 skal antallet af dræbte, alvorlige og lettere tilskadekommende reduceres med 40 %.

Vi vil arbejde for at sikre vejene, men den menneskelige faktor spiller også en meget stor rolle, og vi vil opfordre alle trafikanterne til også at gøre en indsats for den fælles sag.

Trafiksikkerhedsplanen skal fungere som kommunens information til borgerne om de aktiviteter, vi vil arbejde med i de kommende år. Planen er i digital form, og det har betydning for dig, idet du løbende kan følge med i hvor langt vi er med aktiviteterne, og du kan selv være med - er der et område, hvor du mener vi skal i gang med trafiksikring, kan du her i planen selv registrere stedet og skrive hvad du mener, der er problemet, og hvad du foreslår der skal ske.


Elvin J. Hansen
Udvalgsformand

 

Status og proces

Trafiksikkerhedsplanen er vedtaget af Odder byråd den 14. december 2009. Ajourført januar 2013.

Læs mere