Bruttoliste - Registreringer på kort

Her ses alle de steder, hvor borgerne og kommunen gennem de seneste år har ønsker om at der foretages aktiviteter til at fremme trafiksikkerheden.

Zoom ind og peg på en lokalitet, så kan du se, hvad der er ønsket det pågældende sted.

Bruttolisten

Ovenstående lokaliteter vil blive analyseret nærmere, og der udarbejdes forslag til prioriteringsliste over tiltag, der skal udføres i den kommende tid. Det skal dog nævnes, at omfang af forslag der realiseres, afhænger af størrelsesordnen på de midler, der afsættes hertil på kommunens budget for trafiksikkerhed.

Prioriteringslisten udarbejdes af forvaltningen og skal godkendes af Miljø- og Teknikudvalget.

Der er tilknyttet en følgegruppe til trafiksikkerhedsarbejdet. Medlemmer der direkte berøres af de tiltag der besluttes udført hvert år, bliver inddraget i det konkrete arbejde.

Forslag til prioriteringsliste godkendes én gang årligt (hvert forår) i Miljø- og Teknikudvalget, og prioriteringslisten kan ses under emnet Trafiksikkerhed i dagligdagen - Trafiksikkerhedstiltag i år.

Status og proces

Trafiksikkerhedsplanen er vedtaget af Odder byråd den 14. december 2009. Ajourført januar 2013.