Mål og Vision

Odder Kommune har besluttet at udarbejde en Trafiksikkerhedsplan for at forbedre trafiksikkerheden og trygheden på kommunens vej- og stinet.

Kommunen har valgt at tage udgangspunkt i Færdselssikkerhedskommissionens nye Handlingsplan 2001-2012 ved fastsættelse af vision og mål for trafiksikkerhedsarbejdet.

Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan har en vision om, at ingen skal dræbes eller kvæstes alvorligt på de danske veje.
Denne vision tilslutter Odder Kommune sig, og vil arbejde for, at der på sigt ikke sker alvorlige trafikulykker på kommunens veje. Kommunen vil indenfor de økonomiske rammer gøre sit yderste for at forbedre trafiksikkerheden på kommunens vej- og stinet.

For at opfylde denne vision har kommunen valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning:

Antallet af dræbte, alvorlige og lettere tilskadekomne skal reduceres med 40 % frem til 2012, med udgangspunkt i tallene for 2005.
Der tages udgangspunkt i politiets uheldsregistreringer, hvor der i 2005 blev registreret 1 dræbt, 9 alvorligt og 12 lettere tilskadekomne her i kommunen.

Dette betyder, at målet for udgangen af 2012 på kommunevejene i Odder Kommune er følgende:

  • Max 6 dræbte eller alvorligt tilskadekomne
  • Max 7 lettere tilskadekomne

For at disse mål kan indfries forudsættes det, at kommunens indsats understøttes af bl.a. politi og statslige initiativer, herunder Rådet for Sikker Trafik.

 

 

Status og proces

Trafiksikkerhedsplanen er vedtaget af Odder byråd den 14. december 2009. Ajourført januar 2013.

Læs mere

I maj 2007 udgav Færdselskommisionen en revision af den nationale handlingsplan fra 2000 "Hver ulykke er én for meget. Trafiksikkerhed starter med dig". 

« Tilbage