Status og resultat af undersøgelser

Her til venstre kan du læse om hvilke uheld, politiet har registreret på kommunens veje i perioden 2004-2008. 

Status på den trafikale vejstruktur i Odder Kommune:

Kommunen har et vejnet på ca. 375 km ekskl. private fællesveje. Heraf udgør de tidligere amtsveje 50 km.

De tidligere amtsveje, udgør det overordnede vejnet i kommunen. Landevej nr. 608 mellem Horsens, Odder og Århus er den mest trafikerede vej i kommunen. Landevej nr. 644 mellem Odder og Skanderborg har også en meget stor trafikmængde, det samme gælder Landevej nr. 615 mellem Odder og Hov (Samsø).

Der er cykelstier langs flere at de overordnede veje i kommunen:

I Ørting er der cykelsti til skolen.
Mellem Ørting - gennem Odder by -  frem til kommunegrænsen på Århusvej.
Mellem Fillerup og Odder
Mellem Odder - gennem Saksild - frem til kommunegrænsen i Nordsminde.
Mellem Odder og Hov
Mellem Torrild og Odder via Grobshulevej og Snærildvej
Kommunens stinet er primært beliggende i byerne, og i Odder by findes et velfungerende stisystem, der giver gode forbindelser for bløde trafikanter fra boligområderne til byens servicefunktioner og skoler.

Kommunen har en veludbygget skolebus-/lokalbusordning, du kan læse mere om skoleveje under emnet Trafiksikkerhed i dagligdagen.

Status og proces

Trafiksikkerhedsplanen er vedtaget af Odder byråd den 14. december 2009. Ajourført januar 2013.

Læs mere