Borgerhenvendelser

Trafikken skaber både trafiksikkerhedsmæssige problemer og tryghedsmæssige problemer på vores veje, og disse problemsteder behøver ikke være de samme.


Hvor borgerne føler sig utrygge i trafikken er meget individuelt, og afhænger blandt andet af personens alder og transportmiddel.

Odder Kommune modtager løbende henvendelser fra borgerne omkring problemsteder i trafikken. Disse indgår alle i en bruttoliste over tiltag, der ønskes udført for at forbedre trafiksikkerheden og trygheden. Du kan læse mere om bruttolisten under emnet Indsatssteder.

Status og proces

Trafiksikkerhedsplanen er vedtaget af Odder byråd den 14. december 2009. Ajourført januar 2013.