Trafiktal

Odder kommune gennemfører løbende hastighedsmålinger på de kommunale veje. Det kan konstateres, at hastigheden mange steder er høj. Det er både i land- og i byområder, at den tilladte hastighed overskrides. Dette er problematisk, især i byområderne hvor der er mange lette trafikanter.

Der er en direkte sammenhæng mellem hastighed og antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken.
Jo højere hastighed, jo større ulykkesrisiko og desto alvorligere konsekvenser.

Odder kommune har valgt, at hastighed er et af de indsatsområder, som kommunen vil fokusere på.

Det har også stor betydning for trafiksikkerheden og trygheden på vejene, hvor mange køretøjer der kommer i løbet af et døgn.

Du kan læse mere om trafiktallene for årsdøgntrafikken og gennemsnitshastigheden på de veje, hvor kommunen har foretaget trafikællinger, på linket her til højre.
Tryk på "Vis tallene" og vælg mellem "antal køretøjer pr. døgn" eller "hastighed".

 

Status og proces

Trafiksikkerhedsplanen er vedtaget af Odder byråd den 14. december 2009. Ajourført januar 2013.

Læs mere

Trafiktal

 

Færdselskommisionens handlingsplan.

Det er væsentlig ikke kun at fokusere på de store overskridelser. En overskridelse på 10-15 km/t kan i en kritisk situation betyde forskellen mellem lettere og dødelige skader.

Fodgængere, der bliver ramt af en bil med 30 km/t, har 25 % risiko for at blive dræbt. Er farten 50 km/t er risikoen 40 %.

« Tilbage