Uheldsbelastede lokaliteter

De mest uheldsbelastede lokaliteter kan ses på kortet.

De største koncentrationer af uheld er sket på de tidligere amtsveje, samt på to strækninger derudover - Nørregade og Rosensgade.

Strækning

Antal

uheld

Personskade-

uheld

Materiel-

skadeuheld

Ekstra-

uheld

Banegårdsgade

10

4

5

1

Horsensvej

11

9

1

1

Hovvej

7

2

4

1

Kongshusvej

7

3

0

4

Landevejen

6

5

1

0

Nørregade

9

5

2

2

Rosensgade

8

2

3

3

Rådhusgade

17

4

10

3

Århusvej

14

5

5

4

Lokaliteter med koncentrationer af uheld, baseret på politiregistrerede uheld 2008-2012.

Status og proces

Trafiksikkerhedsplanen er vedtaget af Odder byråd den 14. december 2009. Ajourført januar 2013.

Læs mere