Sårbarhed overfor nitrat og miljøfremmede stoffer

Inden for OSD Fillerup er der af Miljøstyrelsen udpeget 3 områder, hvor grundvandsmagasinerne er særligt sårbart over for nedsivende nitrat, heraf bl.a. et større område ved Fillerup by og ved kildepladsen til Ulvskovværket.

 

Hverken i indvindingsoplandet til Torrild Vandværk eller Balle Vandværk er der udpeget indsatsområde.