Vandværker i området

Der er 3 vandværker der indvinder vand i området:

 

  • Odder Vandværk - Ulvskovværket
  • Balle Vandværk
  • Torrild Vandværk

 

Hertil kommer dele af indvindingsoplandet fra Vandværket Skovkilde, der rækker ind i indsatsplanens område, samt indvindingsoplandet for Gjesing Vandværk i Skanderborg Kommune, der strækker sig ind i Odder Kommune og i indsatsplanens område.

 

Herudover er der kun få husholdningsboringer i området der indvinder vand.

 

Vandværkerne med tilhørende indvindingstilladelse og oppumpet vandmængde i 2020 ses i tabellen herunder.