Høring

Forslaget til indsatsplanen vedrører alle

Anvendelse af pesticider og andre miljøfremmede stoffer kan udgøre en risiko for grundvandet. Især tæt ved vandværksboringer samt i sårbare områder (IO) og prioriterede områder er der en betydelig risiko for, at forurenende stoffer kan sive ned til grundvandet.

 

Alle grundejere opfordres til at undgå brug af pesticider i sårbare og prioriterede områder. Du kan læse mere om, hvad indsatsplanen i øvrigt kan komme til at betyde i Forslaget til Indsatsplan Fillerup under ”Oversigt over indsatser”.

 

Alle opfordres i øvrigt til at være forsigtige ved brug af kemikalier og undgå spild af kemikalier i kloakken eller ud på jorden. Kemikalier skal afleveres på genbrugsstationen.

 

12 ugers høringsperiode

Alle berørte parter har mulighed for at komme med kommentarer eller indsigelser til Forslag til Indsatsplan Fillerup. Eventuelle kommentarer og indsigelser modtages skriftligt på adressen: Odder Kommune, Rådhusgade 3, 8300 Odder eller pr. mail til miljoe@odder.dk indtil den 18.04.2022.