Formidling

En af de 3 visioner i biodiversitetsplanen er at udbrede kendskabet til biodiversitet. Vi vil oplyse om, hvad en rig og mangfoldig natur er, og vigtigheden heraf, samt oplyse om de muligheder, vi hver især har, for at forbedre naturen og bidrage til en øget biodiversitet.

Jo mere vi kender til naturen og dens udfordringer, des bedre er vores muligheder for at gøre en indsats for at forbedre den. Kendskab til naturen skabe glæde og engagement i indsatsen for at passe på den. Derfor er formidling vigtig for forståelsen af arbejdet med at stoppe tabet af biodiversitet, og nødvendig for den fælles indsats

Et eksempel herpå er formidling om naturvenlig drift af vejrabatter, erhvervsarealer, grønne arealer i byen samt private haver og fælles arealer. Her kan indsatsen være at reducere antallet af intensivt slåede græsarealer, så dele af arealerne i stedet fremstår med vilde blomster. Men det vilde og mangfoldige udtryk skal gøres attraktivt. I dag kan ændringen af grønne områder i retning af en mere vild og mangfoldig natur udfordre vores æstetiske sans, idet vi i mange år har haft den traditionelle opfattelser af, at grønne områder skal slås ofte og fremstå med kort græs. Grønne arealer, der kun slås et par gange om året, vil ikke falde i alles smag. En sådan omlægning af driften bør derfor følges op med formidling, for at give den indsigt, der skaber forståelse og glæde hos borgerne.

Et andet eksempel herpå er formidling om naturpleje af naturarealer i agerlandet. Her kan indsatsen være at få dyr til at afgræsse naturarealerne. Mange naturarealer står i dag urørte hen, men de kræver en særlig pleje for at undgå, at de gror til i høje urter, græsser og vedplanter, som overskygger de, for naturtyperne, typiske planter. Det medfølger tab af forskellige arter af både planter, svampe og dyr.

For hver af de indsatsområder, der er beskrevet i biodiversitetsplanen, er nævnt et utal af muligheder, hvorpå vi kan øge biodiversiteten. Odder Kommune vil gerne høre om indsatser, som du har lavet for at forbedre naturen. I faktaboksen til højre er der link til et kort, hvor du kan indtegne de arealer, hvor du har gennemført en indsats for at øge biodiversiteten.

Her kan du indberette arealer med indsats for øget biodiversitet i Odder Kommune:

Her kan alle der ejer et areal, hvor der er en indsats for øget biodiversitet, indberette på et kort over indsatser for øget biodiversitet: Link til kortet