Grønne arealer ved erhvervsområder, grundejerforeninger og boligforeninger

I erhvervsområder samt ved grundejerforeninger og boligforeninger ligger store grønne arealer med stor variation i naturindhold og drift.

I erhvervsområder består de grønne arealer oftest af store plæner, buskadser, enkelte træer og grupper af træer. Disse grønne arealer kan fungere som en del af en virksomheds præsentation udadtil, og fremstår ofte velplejede, men uden plads til megen natur.

Eksempel på plæne der slås ofte; det store tætte græstæppe er i manges øjne "pænt", men levner ikke plads til de vilde dyr og planter, og har en meget ringe naturværdi.  Foto: Anne Mette Boye.

I erhvervsområder findes dog også områder med større naturværdi, f.eks. levende hegn, mindre områder som får lov at ligge hen og springe i natur, samt græsplæner, der ikke slås så ofte.

 

Et lille område, der har fået lov til at passe sig selv giver småfugle og smådyr et godt yngle- og skjulested. I forgrunden ser man en ekstensiv slået plæne med masser af blomster, til glæde for bestøverne. Foto: Anne Mette Boye.

Levende hegn i et erhvervsområde med vilde roser og æbler giver føde til fugle og smådyr. Foto: Anne Mette Boye.

Sommerfuglen Det hvide C foran Restaurant Himmel og Hav. Foto: Lisette Søgaard.

Det kan skabe merværdi, ikke blot for biodiversiteten, at bruge sit udeareal på nye måder. Arealerne kan f.eks. anvendes til regnvandshåndtering, og der kan skabes naturskønne afstressende omgivelser til glæde for medarbejdere, kunder og forbipasserende. Ved at udvikle sine udearealer kan virksomhederne signalere, at her arbejder man med grøn bæredygtighed.

Blomsterstribe på en boligforenings grønne arealer: Foto: Merete Johannsen

Grundejerforeningers og boligforeningers grønne fællesarealer kan have stor rekreativ betydning for beboerne i området. Her vil en øget biodiversitet give beboerne mulighed for spændende naturoplevelser tæt på deres bolig. Ved indretning og omlægning til mere naturvenlig drift, er det oplagt at inddrage beboerne, således at arealets funktioner tilpasses deres behov og ønsker, og den rekreative funktion også optimeres.

Hunidivid af rødpelset jordbi. Lever i parker og haver samt i agerlandet. Søger føde på solbær, ribs og andre blomster og bygger, som andre jordbier (slægten Andrena), reder i jorden. Rederne findes gerne i græsplæner og blomsterbede, hvor redeindgangene kan ses som små ”muldvarpeskud". Foto: Merete Johannsen

Kortlægning af biodiversitet i erhvervsområdet i Odder N

I 2017 kortlagde arkitekt Anne Mette Boye tre erhvervsområders kvaliteter og potentialer, herunder erhvervsområdet i Odder N.

Kortlægningen er dels baseret på observationer i området, registreringer med fotos og på kort, dels gennem interviews og gåture med medarbejdere fra kommunens Teknik og Miljøafdeling samt lokale ejere eller ledere af virksomheder eller aktiviteter. Kortlægningen omfatter bla. udearealernes  biodiversitet og viser, at området har en stor variation af levesteder og fødesøgningsmuligheder for smådyr og fugle. Se kortlægning  her.

Kortlægningen indgår i rapporten "Den nye by - Et bystrategisk blik på omdannelse af erhvervsområder"