Det kan vi gøre

• Informere om invasive arter!

• Undgå at indføre/udsætte invasive arter

• Undgå spredning af invasive plantearter ved jordflytning og haveaffald

• Kortlægge invasive arter

• Overvåge invasive arter, der er under kraftig spredning

• Igangsætte bekæmpelse, hvor det giver mening -  og i tide!

• Udarbejde indsatsplaner til bekæmpelse af invasive arter