Læsevejledning

Biodiversitetsplanens struktur:

Indledning: Beskriver baggrund for og formål med biodiversitetsplanen samt sammenhæng til andre planer.

Vision og mål:  Her finder du en beskrivelse af Odder Kommunes visioner og mål ift. biodiversitet.

Handleplan: Indeholder en oversigt over eksisterende planer og strategier, samt forslag til nye planer/strategier/aktiviteter, der kan bidrage til en øget biodiversitet.

Fokus - og ansvarsarter: Her er udpeget en række arter, som er afhængige af god natur, og som vil få gavn af de indsatser, der foreslås i denne biodiversitetsplan. Der er udvalgt flere let genkendelige arter, som kan følges og overvåges af alle, som har lyst til at følge udviklingen af naturens tilstand.

Indsatsområder: I biodiversitetsplanen bliver 13 indsatsområder behandlet. De 13 indsatsområder er valgt med udgangspunkt i den offentlige høring og input fra en workshop med Grønt Råd og Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget. De 13 indsatsområder er opdelt således, at du kan gå ind under det indsatsområde, som lige præcis passer til det, du ønsker at vide mere om.

De 13 indsatsområder er hver især inddelt i forskellige afsnit. Hvert indsatsområde indledes med en generel beskrivelse af området, og hvilken rolle området har i forhold til biodiversitet.

Forvaltning: Inden for de indsatsområder, hvor det er relevant, beskrives hvorledes kommunen er med til at sikre biodiversiteten gennem sit myndighedsarbejde samt ved udarbejdelse af planer og projekter. I afsnittet er der også mulighed for at læse om, hvornår du skal søge om tilladelse til projekter med øget biodiversitet.

Udfordringer: Inden for hvert indsatsområde beskrives de udfordringer og trusler, der er mod biodiversiteten.

Det kan vi gøre: I dette afsnit beskrives mange af de mulige indsatser, der kan forbedre biodiversiteten.