Forvaltning af gamle træer

Træforvaltning på Odder Kommunes arealer

Odder Kommune har fokus på, at beskytte træerne på kommunale arealer, så deres værdi for både biodiversitet, byens kulturhistorie samt den organiske kontrast som træerne tilfører byen, opprioriteres. Der er vedtaget en naturvenlig forvaltningspraksis for træer, der sigter mod, at bevare gamle træer i byerne, så de oftere bliver beskåret og bevaret, end fældet.

 

Registrering af bevaringsværdige træer

Det vil være af stor betydning, hvis der laves en registrering af veterantræer, evighedstræer, ikoniske træer og andre træer med betydning for biodiversiteten, så de sikres mod fældning. Udpegningen af disse træer kan ske af kommunen i samarbejde med borgerne. F.eks. kan borgere indsende foto og placering af sit kandidat-træ til kommunen. Følgende kriterier kan lægges til grund for udpegningen:

1. Træet skal være fuldt udvokset

2. Der skal være et særligt lokalt tilhørsforhold til træet

3. Træet skal have rumlig værdi

4. Træet skal have en biologisk værdi

5. Træet har en særlig betydning for det lokale mikroklima

6. Træet giver sanselige oplevelser

7. Træet har en historisk værdi

Forvaltningspraksis for træer

Se forvaltningspraksis for træer