Sommerhusområder

Odder Kommune har over 2200 sommerhuse og stadig flere skyder op.

De store sommerhusområder har et stort potentiale for at skille sig ud fra de almene parcelhuskvarterer ved at tilbyde en mere spændende natur. Jordbunden består som oftest af sand, og er som udgangspunkt næringsfattig og tilbyder forhold, som er optimale levesteder for de mere sjældne arter; lave varme- og lyskrævende urter og dertil knyttede organismer. Der er også mulighed for at finde krybdyr som snog og hugorm.

På naturgrunde uden tilplantning og kultivering har den naturlige vegetation udviklet sig, og man har skabt et vigtigt levested for vilde dyr og planter, herunder også de sjældne.

Naturgrund i sommerhusområde, hvor der laves høslæt, som giver et væld af blomster

I ældre sommerhusområder vokser ofte gamle træer, som giver gode betingelser for insekter, hulrugende fugle, flagermus, mosser og laver.

Sommerhusområderne er relativt uforstyrrede områder en stor del af året, og derfor også tilholdssteder for større dyr som ræv, grævling, hare og rådyr.

Da mange ofte kun opholder sig i haverne i perioder om året, er det et oplagt sted at skabe en lidt vildere naturhave, hvis pleje er væsentlig lavere end i helårshaven.

Gamle træer på sommerhusgrunde giver plads til bl.a. fugle, insekter, mosser og laver og er værd at bevare.

Hvor vild er din have?

Hvis du gerne vil vide, hvor vild din have er, kan du downloade dette scorekort