Invasive arter

Invasive arter er planter og dyr, som ikke naturligt hører til i Danmark, men er blevet indført af mennesker. Fælles for de invasive arter er, at de klarer sig godt i naturen og udkonkurrerer danske hjemmehørende arter og dermed påvirker biodiversiteten i negativ retning.  De spreder sig hurtigt, og er ofte svære eller umulige at udrydde, når først de har etableret sig.

I Odder Kommune er der bl.a. følgende invasive arter:

Armensk brombær (Rubus armeniacus)
Brun rotte (Rattus norvegicus)
Engelsk vadegræs (Spartina anglica)
Glansbladet hæg (Prunus serotina)
Gyldenris (Solidago canadensis og Solidago gigantea)
Iberisk skovsnegl/Dræbersnegl (Arion vulgaris)
Japansk pileurt (Reynoutria japonica, syn.: Fallopia japonica)
Kastanieminermøl (Cameraria ohridella)
Kæmpebalsamin (Impatiens glandulifera)
Kæmpe-bjørneklo (Heracleum mantegazzianum)
Mårhund (Nyctereutes procyonoides)
Pastinak (Pastinaca sativa)
Rød hestehov (Petasites hybridus)
Rynket rose (Rosa rugosa)

 

 

 

Vil du vide mere om invasive arter?

Man kan læse mere om de invasive arter, og hvordan de bekæmpes her på Miljøstyrelsens  hjemmeside