Visioner og mål

Vision

• Vi vil skabe en rig og varieret natur

• Vi vil udbrede kendskabet til biodiversitet

• Vi vil være fælles om at nå målet

Målsætninger

• Odder Kommune vil igennem biodiversitetsplanen opstille konkrete og bæredygtige mål for den kommunale forvaltning, planlægning, projektering, anlæg og drift, der kan understøtte udviklingen af biodiversitet og skabe en rigere natur

• Odder Kommune vil igennem biodiversitetsplanen formidle vigtigheden af rig natur og inspirere borgere, virksomheder, institutioner, skovejere, landmænd mv., med forslag til konkrete virkemidler for, som medansvarlig i en fælles opgave, til at fremme biodiversiteten på egne arealer.

Mål

Miljø-, Teknik-, og Klimaudvalget har vedtaget 6 mål for at styrke kommunens naturarbejde i perioden 2021-2031 til forbedring af biodiversitet i Odder Kommune:

I 2031 

1. Er tilbagegangen af arter standset.

2. Er der plantet 500.000 -1 million træer i Odder Kommune. 

3. Er kommunens § 3-beskyttede naturarealer øget fra 5 til 6 %, svarende til en stigning på 225 ha.

4. Er der etableret 2-4 stenrev og udlagt 2-4 ålegræsområder langs kommunens kyst.

5. Er 50 % af det kommunale skovareal henlagt som urørt naturskov. 

6. Er 20 % af dyrkningsarealet i kommunen økologisk drevet.