Indsatsområder

I det følgende gennemgås biodiversitetsplanens indsatsområder. For hvert område er der en beskrivelse af området, udfordringer mod biodiversiteten knyttet til området og en række forslag til hvad vi kan gøre for at forbedre biodiversiteten.

Fødegrundlaget for insekter har været i stor tilbagegang igennem en årrække. Da insekter er nederst i fødekæden og derfor har stor betydning for de led i fødekæden, der ligger over, er det vigtigt at gøre en indsats for insekterne. Dette afspejler denne biodiversitetsplan, da mange af de foreslåede indsatserne netop tilgodeser levesteder og fødegrundlaget for insekter.