Trafiksikkerhedsprojekter

I nedenstående link kan prioriteringslisten for trafiksikkerhedsprojekterne ses.

Effekten på de forskellige parametre er følgende:

Effektområde Vægt

Trafiksikkerhed
Trafikafvikling
Skolevejsforhold
Forhold for cyklister og lette trafikanter
Miljøforhold

50%
10%
10%
20%
10%

Total 100%

Prioriteringsliste - Trafiksikkerhedsprojekter

(opdateret pr. 08-03-2024)

Status og proces

Trafiksikkerhedsplanen er vedtaget af Odder byråd den 14. december 2009. Ajourført efteråret 2022.