Strategier og initiativer

I Odder Kommune arbejder på at gennemføre en række initiativer for at forbedre trafiksikkerheden og utrygheden i kommunen.

Det vil kræve en indsats for at forbedre vejenes fysiske forhold, men også en indsats for at forbedre trafikanternes adfærd i trafikken, blandt andet i forhold til at efterleve færdselsreglerne.

Kommunen opdeler initiativerne i 2 typer:

Fysiske forbedringer på vejene.
Kampagner og undervisning

Du kan læse om initiativerne her til venstre.

Der vil fortsat være stor fokus på drift og vedligehold af vejnettet, og borgerhenvendelser omkring driftsspørgsmål medtages i den daglige drift af vejnettet.

Henvendelser vedrørende dette rettes til Fælles Drift & Service.

Udover fysiske forbedringer samt kampagner og undervisning, er kontrol et vigtigt element i forbedring af trafiksikkerheden.

Kommunen vil gennem samarbejde med politiet søge at understøtte tiltagene med kontrol, herunder hastighedskontrol (ATK) på veje, hvor der køres hurtigere end den tilladte hastighed.

Status og proces

Trafiksikkerhedsplanen er vedtaget af Odder byråd den 14. december 2009. Ajourført efteråret 2022.