Baggrund for klimatilpasningsplanen

Klimaændringerne påvirker den kommunale planlægning. Denne plan er Odder Kommunes klimatilpasningsplan, hvor kommunen er analyseret i forhold til oversvømmelsestruede områder, skadeskonsekvenser, samt forslag til handlinger i de højst prioriterede områder. Desuden omtales andre klimapåvirkninger i afsnittet om "klimatilpasning i en større kontekst". 


Klimatilpasningsplanen er bilag til DK2020 Klimaplanen. 

 

Odder Kommunes overordnede mål for klimatilpasning er:

Odder Kommune skal forblive en attraktiv og bæredygtig kommune, hvor der tages hånd om rettidig tilpasning til ændrede klimaforhold, og hvor klimarobusthed er en fælles opgave.