Samarbejde

Odder Kommune samarbejder med de almene vandværker og distributionsvandværker bl.a. gennem Vandrådet. I Odder Kommune er hovedparten af de almene vandværker og distributionsvandværker med i vandrådet (19 ud af 20).

Vandrådets formål er at virke som kontaktorgan for vandværkssamarbejde mellem almene vandforsyninger i Odder Kommune, herunder at optræde som forhandler i forhold til offentlige myndigheder med henblik på koordinering af fælles opgaver som:

  • Koordinationsforum
  • Indsatsplaner
  • Vandforsyningsplaner
  • Kildepladsbeskyttelse
  • Vandindvinding
  • Vandforsyning i det åbne land
  • Regulativer
  • Andre fælles opgaver

Vandrådet har bl.a. samarbejdet om sløjfning af brønde og boringer og indgår i en løbende dialog med Odder Kommune.

Vandrådet kan derudover bistå de almene vandforsyninger i alle spørgsmål af administrativ, teknisk, og økonomisk art, samt i opgaver af fælles interesse, som f.eks. etablering af nødforsyning, lækagesporing mv.

Status og proces

Vandforsyningsplan 2016 er godkendt af Odder Byråd den 30. maj 2016.