Nye kloakanlæg

Ved dimensionering af nye kloakanlæg foreskriver nuværende funktionspraksis, at der for alle nye kloakoplande og fuldt fornyede kloakoplande gælder, at opstuvning til terræn som minimum ikke må ske oftere end:

  • hvert 10. år i fælleskloakerede områder
  • hvert 5. år i separatkloakerede områder
Arealanvendelse Gentagelsesperiode for fuld udnyttelse af rørkapacitet
Fælleskloak: Bolig- og erhvervsområder 10 år
Separatkloak, regnvandsdel: Bolig- og erhvervsområder 5 år

Forsyningen er normalt forpligtet til, at grundejere kan aflede vand fra stueplan ved gravitation, men grundejere har selv ansvaret for afvanding af kælderen. Forsyningen har ikke pligt til at sørge for, at kældre kan afvandes eller tørholdes. Husejere kan selv modvirke kælderoversvømmelser på flere måder:

  • Separering af regn- og spildevand, så regnvandet ikke presses ind gennem kælderens afløb. I områder, hvor hovedkloakken stadig er udført som en fælles ledning for regn- og spildevand, kan der monteres højtvandslukker for at hindre opstuvning af vand fra fælleskloakken ind i husets afløbsinstallationer.
  • Pumpning af spildevand fra en ejendom modvirker effektivt, at regnvand presses ind i kældre.

Højvandslukker skal finansieres af grundejeren selv, da det ifølge lovgivningen ikke er tilladt, at Forsyningen bidrager. Det vil samfundsøkonomisk være langt det billigste, at husejeren selv gør en indsats for at undgå de værste oversvømmelser af kældre på denne måde.

Status og proces

Spildevandsplan 2015 vedtaget af Odder Byråd den 7. september 2015