Hvorfor har vi en trafiksikkerhedsplan

I Odder Kommune lægger vi stor vægt på trafiksikkerhed og tryghed for borgerne, idet vi alle færdes på vejene som trafikanter - nogle gange som bilist, andre gange som cyklist eller som fodgænger.

Det er desuden vigtigt at alle oplever en god fremkommelighed - at alle kan komme frem - og at alle viser hensyn i trafikken. Vi arbejder derfor for at sikre vejene, men menneskelige faktor spiller også en meget stor rolle, og vi vil opfordre alle trafikanterne til også at gøre en indsats for den fælles sag.

Trafikuheld forårsager smerte hos dem der berøres af uheldene, og trafikuheld koster både kommunen og samfundet penge.

Så sparede antal trafikuheld og tilskadekomne har foruden den menneskelige effekt, også en positiv indvirkning på kommunens økonomi.

Derfor er trafiksikkerhed et vigtigt punkt i Odder Kommunes dagligdag, og et område som vi arbejder målrettet med.

Trafiksikkerhedsplan 2022 følger den retning, der tidligere er besluttet i Odder Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2009. Visionen er, at ingen skal dræbes eller kvæstes alvorligt på kommunens veje, og for at nå i retning af visionen er det målet, at antallet af alvorlige trafikulykker skal halveres inden 2030 (Færdselssikkerhedskommissionens målsætning).

Trafiksikkerhedsplanen skal fungere som kommunens information til borgerne vedrørende de aktiviteter, vi arbejder med. Planen er i digital form, og det har betydning for dig, idet du løbende kan følge med i, hvor langt vi er med aktiviteterne, og du kan selv være med. Er der et område, hvor du mener vi skal i gang med trafiksikring, kan du her i planen selv registrere stedet og skrive hvad du mener, der er problemet, og hvad du foreslår der skal ske. Alle ønsker kommer med i vores prioriteringslister, som du kan se og læse mere om her i planen.


Kresten Bjerre
Udvalgsformand

 

Status og proces

Trafiksikkerhedsplanen er vedtaget af Odder byråd den 14. december 2009. Ajourført efteråret 2022.