Odder Kommunes Vejplanlægning

Odder Kommune har deltaget i et tværkommunalt projekt, hvor en første vejklassificering blev udarbejdet. Projektet, som var i regi af SAMKOM samarbejdet mellem en lang række kommuner og Vejdirektoratet, resulterede for Odder Kommunes vedkommende i en opdeling af kommunevejene i fire vejklasser.

Projektets vejklasser var følgende:

  • Trafikvej - primær by
  • Trafikvej - gennemfart land
  • Lokalvej - primær by
  • Lokalvej - primær land

Praksis i vejplanlægningen har vist behov for en videre udvikling af vejklasserne og den måde, de bruges på i kommunens vejklassificering.

Status og proces

Vejklasseplan 2014 er vedtaget af Udvalget for Miljø og Teknik den 28. oktober 2014.