Følgegruppe

Der er tilknyttet en følgegruppe til Trafiksikkerhedsarbejdet.

Denne følgegruppe består af repræsentanter fra lokalrådene, handicapforbundet, ældresagen, seniorrådet, Østjyllands politi og kommunen.

Du kan læse mere om følgegruppen her til venstre.

Status og proces

Trafiksikkerhedsplanen er vedtaget af Odder byråd den 14. december 2009. Ajourført efteråret 2022.