Torrild Vandværk

Indvinding fra Torrild Vandværk har ligget mellem 19.000 til 27.000 m3/år de sidste 10 år. Vandværket har en tilladelse på 38.000 m3/år.

 

Vandværket indvinder fra 2 boringer nordvest for vandværket i udkanten af Torrild by.

Boringerne har DGU nr. 98.752 og 98.502 og en dybde på henholdsvis 61 og 62 meter. Geologisk viser boringerne en blanding af sand- og lerlag. Begge filter er placeret i det samme sandmagasin. Der er tale om et forholdsvist velbeskyttet magasin.

 

Ved Torrild Vandværk viser den hydrologiske model at der sker grundvandsdannelse i stort set hele indvindingsoplandet.

 

Der er ikke fundet sprøjtemidler i nogen af boringerne eller på vandværket.