2015

I 2015 blev der etableret følgende:

4 dobbelt forsætninger i Bjerager samt skiltning med 40 km-zone i hele byen.

Indkøb af en mobil fartmåler "Din fart".

Opsat en permanent fartmåler "Din fart" i Torrild.

3 hævede flader på Boulevarden og en portoverkørsel ved T-krydset Boulevarden - Sønderbakken.

1 portoverkørsel ved T-krydset Banegaardsgade - Gersdorffsgade.

Skiltning med 40 km-zone på Boulevarden - Rodstensgade, Gersdorffsgade, Rathoulsgade.

Ensretning af del af Rosensgade mellem Rathlouskolen og Nygade-Rapachsgade.

Grobshulevej blev udvidet og der blev etableret cykelsti på hele strækningen.

Fodgængerfelter m.v. ved rundkørslen Houvej - Banegaardsgade - Horsensvej - Sønderbakken.

 

Status og proces

Trafiksikkerhedsplanen er vedtaget af Odder byråd den 14. december 2009. Ajourført efteråret 2022.