2014

I 2014 blev der etableret:

En hævet flade på Alrøvej ved Falling (Aakjærvej)

En hævet flade på Rudevej ved Skovlundsvej 10 - 12 i Saksild

2 dobbelte forsætninger på Lundevej med 40 km-zone

 

Derudover blev følgende etableret i Odder Midtby i 2014:

Etablering af portoverkørsler ved Tværgade, Åparkeringen og Frederikshaldvej.

To hævede flader på Nørregade, samt en ved T-krydset Rosensgade og Møllevej (Rathlouskolen).

Ved T-krydset Nørregade - Møllevej indsnævres vejbanen for højre svingnende trafik. Indsnævringen af vejbanen foretages med et kørebart areal, således lastbiler og busser kan passere henover. Nord for T-krydset sænkes cykelstien til vejniveau for at gøre det lettere for cyklister at krydse T-krydset.

30 km-zone ved del af Rosensgade, Åparkeringen, Aabygade, Torvet og Tværgade.

Status og proces

Trafiksikkerhedsplanen er vedtaget af Odder byråd den 14. december 2009. Ajourført efteråret 2022.