Pesticider

Der er ikke fundet pesticider i grundvandsanalyser fra boringerne i OSD Hundslund samt indvindingsoplandet til Oldrup Vandværk.

Statisk kort

Status og proces

Indsatsplan Hundslund

Vedtaget

Godkendt af Odder Byråd den 27. august 2018