Introduktion

Denne spildevandsplan afløser tidligere spildevandsplan fra 2001 og efterfølgende 18 tillæg hertil.

Baggrunden for udarbejdelse af Spildevandsplan 2015 er, at:

  • Den tidligere spildevandsplans planperiode udløb i 2008.
  • Inddrage vandplanerne i udviklingen af spildevandsstrukturen i kommunen.
  • Den tidligere spildevandsplan beskrev omfattende ændringer af spildevandsstrukturen i Odder Kommune, en del af disse ændringer er gennemført og det er hensigtsmæssigt at beskrive den aktuelle spildevandsstruktur.
  • Kommunens klimatilpasningsplan, som har til formål, at håndtere og imødegå konsekvenserne af klimaforandringer. Klimatilpasningsplanen er et tillæg til kommuneplanen som skal udmøntes via spildevandsplanen.

Spildevandsplan 2001-2008 er revideret, så plantiltag er gjort til status; og der inddrages og tages hensyn til de parametre der er bekrevet i både Vandhandleplan 2014-2022 og kommunens klimatilpasningsplan med nye plantiltag.

Spildevandsplanen er udarbejdet af Odder Kommune i samarbejde med Odder Spildevand A/S og Orbicon A/S.

Status og proces

Spildevandsplan 2015 vedtaget af Odder Byråd den 7. september 2015