Status på udledning af drivhusgasser

I Odder Kommunes strategiske Energi- og Klimaplan opgøres drivhusgasudledninger for følgende scenarier:

  • 1990: I henhold til Energi- og Klimaregnskabet 2018
  • 2018: I henhold til Energi- og Klimaregnskabet 2018

Desuden fremskrives udledningerne til de to år, som der er formuleret mål for: 2030 og 2050. Fremskrivningen sker i to scenarier for begge år:

  • BAU2030/50: Business-as-Usual scenarier for 2030/2050
  • Reduktionssti 2030/50: Fremskrivning af udledninger på baggrund af vedtaget handleplan

I de efterfølgende afsnit beskrives de anvendte metoder for opgørelsen af drivhusgasudledninger i 1990/2018 og for fremskrivningerne. Forudsætningerne for fremskrivninger er beskrevet sammen med gennemgangen af scenarierne, dvs. for BAU2030/2050-scenarierne i metodebeskrivelsen og for reduktionsstien i Afsnit 7. BAU scenariet svarer til det man i DK2020 sammenhæng kalder en status quo udledningssti.

 

Business-as-usual

Business as usual er det scenarie, hvor vi fortsætter, hvor vi var på vej hen uden at skabe nødvendige forandringer, der sikrer den nødvendige klimaomstilling.