Hvad er en Klimaplan

Klimaplanen er både en strategi- og en handleplan, som samler klimaarbejdet i Odder Kommune for både klimatilpasning og klimaforebyggelse.

Odder Kommune har allerede godkendt en række planer, strategier og politikker, der præciserer ambitionen for kommunens klimaindsats. 

DK2020 klimaplanen skal derfor ses som en paraplyplan, der samler eksisterende planer, politikker og strategier, højner ambitionsniveauer og tilføjer nye handlinger så kommunen når målet om netto-nul CO2-udledning og er klimarobust i 2050.