Tidsrækkefølge

Dette afsnit indeholder de aktiviteter, som de almene vandværker skal udføre i planperioden for at målsætningerne i vandforsyningsplanen bliver opfyldt. Fokus er hovedsageligt at forbedre forsyningssikkerhed, vandkvaliteten og forsyningsstruktur.

Aktivitet

Første del af planperioden 2016-2021

Planperioden 2021-2026

Øge forsyningssikkerheden fra ikke tilfredsstillende til acceptabel

Gylling Vandværk

Stenkalvens Vandværk

 

Øge forsyningssikkerheden fra acceptabel til god

 

Amstrup Ege Vandværk

Balle Vandværk

Fensten Vandværk

Gosmer-Halling Vandværk

Hadrup Vandværk

Hundslund Vandværk

Oldrup Vandværk

Over Randlev Vandværk

Torrild Vandværk

Tunø Vandværk

Etablere 25 m beskyttelseszone om indvindingsboringer

Kildepladsen

Hadrup Vandværk

Oldrup Vandværk

Over Randlev Vandværk

 

Opdatere beredskabsplan

Alle vandværker

 

Status og proces

Vandforsyningsplan 2016 er godkendt af Odder Byråd den 30. maj 2016.