Tømningsordning

Odder Kommunes tømningsordning for bundfældningstanke (benævnes også trixtank, septiktank eller hustank) administreres af Odder Spildevand A/S. Gældende takster for tømning kan ses på selskabets hjemmeside.
Spørgsmål til driften af tømningsordningen rettes til Forsyningen. Skriftlige klager stiles til Odder Kommune.

Status og proces

Spildevandsplan 2015 vedtaget af Odder Byråd den 7. september 2015