Risikokort

Odder Kommune har i samarbejde med Forsyningen i et forarbejde til kommunens klimatilpasningsplan udarbejdet et risikokort, der viser hvor sandsynligheden for forventning om oversvømmelse er størst, og hvor i kommunen de største værditab ved eventuel oversvømmelse findes.

Kortlægningen er en gennemgang af hele Odder Kommunes udbredelse og giver et grundlag for identificering af mulige risikoområder frem til 2050. Arbejdet skal resultere i en handleplan som sikrer, at den bedste løsning til klimatilpasning findes.

Risikokort år 2050 kan ses herunder.

 

Statisk kort

Status og proces

Spildevandsplan 2015 vedtaget af Odder Byråd den 7. september 2015