2010

Nedenfor er listen over de aktiviteter der blev besluttet at udføre i 2010

Snærildvej

Opstilling af tavler med 70 km/t mellem Snærildgård og bytavlen ved Odder by.

Gylling Østergade:

Helleanlæg ved T-kryds Gylling Østergade og Otto Møllersgade, samt bomme og tavler med "Cyklister på kørebanen" ved sti, der forbinder boligområdet ved Karens Jeppesvej med skolen.

Horsensvej i Ørting:

Fodgængerfelt og torontoanlæg ved eksisterende helleanlæg.

Gennemgang af skolevejene ved alle skoler i samarbejde med Politiet i foråret 2010, hvorefter der blev foretaget følgende:

Fodgængerfelt på Møllevej i Odder.
Stopforbud ved Odder lille Friskole på Randlevvej.
Ændring i vejafmærkningen i krydset Østermarksvej - Lundevej - Stenslund.
Ændring i vejafmærkningen i krydset ved Rudevej i Rude.
Opsætning af refleksplader på standere ved fodgængerfelterne på Houvej.
Vejafmærkning (ubrudt kantbane) i svingene i Neder Randlev.
Opsætning af refleksplader på standerne ved fodgængerfeltet på Landevejen i Hundslund - fodgængerfeltet bliver opmarkeret i 2011.

Forlængelse af cykelsti på vennelundsvej frem til Snærildvej.

Assedrup:

Etablering af 3 chikaner i Assedrup by.

Alle projekterne er udført pr. 31. 12 2010.

Status og proces

Trafiksikkerhedsplanen er vedtaget af Odder byråd den 14. december 2009. Ajourført efteråret 2022.