Forholdsregler ved utilfredsstillende vandkvalitet

Retningslinjer

I henhold til Drikkevandsbekendtgørelsen skal kommunen reagere, hvis vandkvaliteten ikke overholder gældende krav på følgende typer anlæg:

  • Almene vandværker
  • Ikke-almene vandværker, som levere mere end 3.000 m³ årligt
  • Vandforsyningsanlæg, der leverer vand til institutioner eller kommercielle aktiviteter

Er en boring forurenet anvendes nedenstående beslutningsdiagram.

Redegørelse

Alle vandforsyninger er omfattet af reglerne for kontrol af drikkevandets kvalitet. Ansvaret for at kontrollere drikkevandets kvalitet ligger hos vandforsyningerne. Odder Kommune godkender vandforsyningens kontrolprogram og fører tilsyn med at vandforsyningerne lever op til kravene til drikkevandets kvalitet. Forekommer der overskridelser af gældende grænseværdier i drikkevandet , skal det sammen med et teknisk hygiejnisk tilsyn på vandforsyningsanlægget i hvert enkelt tilfælde vurderes, hvilke handlinger der skal udføres.

Ved vurdering af overskridelsen inddrages forhold som kildeopsporing i dialog med vandværket, sammenhæng med øvrige parametre, tidsserier m.v. Samtidig vurderes i samråd med Embedslægeinstitutionen Nord, hvorvidt der er behov for indskrænkning i anvendelsen, f.eks. kogevejledning, som er typisk ved bakterielle overskridelser. Fødevarestyrelsen orienteres ved drikkevandsforureninger.

Ved vurdering af prøveresultater for enkeltindvindere tages udgangspunkt i beslutningsdiagram under retningslinjer.​

Status og proces

Vandforsyningsplan 2016 er godkendt af Odder Byråd den 30. maj 2016.