2012

I 2012 blev følgende tiltag udført:

På Strandvejen i Saksild etableres 2 helleanlæg og en hævet flade - færdiggøres i 2013.

Der er etablerets en cykelsti m.m. ved Hou Skole.

Der er etableret gadebelysning mellem Falling Kirke og Margrethelyst Friskole.

Status og proces

Trafiksikkerhedsplanen er vedtaget af Odder byråd den 14. december 2009. Ajourført efteråret 2022.