Handlingsorienteret reduktionssti

Den Strategiske Energi- og Klimaplan og tilhørende handleplan sætter rammen for kommunens klimaarbejde i de kommende år.

Den Strategiske Energi- og Klimaplan er opbygget, så den sikrer at alle sektorer er omfattet af indsatserne, og sikrer fokus på områder der gør det muligt at bevare borgernes vel­færd, samtidig med maksimal klimagevinst.

Helt overordnet kan reduktioner i klimabelastning kategoriseres i 3 hovedgrupper:

  • Indsatser og handlinger, der reducerer udledning gennem reduceret aktivitet.
  • Indsatser og handlinger, der fortrænger brug af udledningsfremkaldende teknologi og dermed fortrænger udledning
  • Indsatser og handlinger, der sikrer at kulstof opsamles fra atmosfæren og fikseres i materialer.

Logikken er, at reduktion er det mest simple at kigge på ved at gøre min­dre af det samme —men det kan koste velfærd. Fortrængning er de kloge løsninger på at bevare velfærden uden skade på klimaet, mens fiksering af kulstof er at fjerne CO2 fra atmosfæren og ligge det på lager så skadevirkninger rulles tilbage—måske endda med øget vel­færd.

Eksempel:

Havens græsplæne klippes med en benzindrevet plæneklipper.

Hvis ejeren vælger kun at klippe plænen 1 gang om måneden frem for 1 gang om ugen er brugen af benzin reduceret.

Hvis ejeren i stedet køber en el-plæneklipper, der kører på grøn strøm, men stadig klipper ugentligt er benzinen fortrængt.

Men hvis haveejeren laver haven om til en vild have med buske og træer og uslået græs fikseres der meget mere kulstof i den nye beplantning.

I perioden 1990 til 2030 vil Odder Kommune jf.  reduktionsstien producere så meget energi til nettet, at udledningerne bliver negative for energisektoren i både 2030 og 2050, og ligeledes negative på arealanvendelse i 2050 på grund af lagring af biokul.

Satsningen på en betydelig udbygning af sol- og vindenergi løfter ca. 43% af den samlede reduktion i 2030 mens indsatser relateret til landbruget løfter ca. 48%. Uden landbrugets og transportområdets medvirken til at reducere kommunens udledninger vil det altså ikke være muligt at indfri de overordnede mål for 2030 og 2050 på hhv. 70% reduktion i forhold til 1990 og netto-0 udledning i 2050.

På baggrund af de handlinger der er beskrevet i den Strategiske Energi- og Klimaplan fremkommer en reduktionssti, der viser vejen mod netto-nul i 2050. Handlingerne i reduktionsstien betyder, at Odder Kommune kan reducere sin udledning fra 192.000 tons CO2e/år i 2018 til 33.000 tons CO2e i 2050.