Fakta om OSD Boulstrup

Boulstrup området er udpeget som Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD-område). OSD Boulstrup ligger i Odder Kommune og omfatter indvindingsoplandene til Vandværket Skovkilde, Gosmer-Halling Vandværk, Over Randlev Vandværk, Boulstrup Vandværk, Odder Vandværk–Boulstrup Kildeplads og Dyngby Strands Vandværk. Vandværkerne med de tilhørende indvindingsoplande ses på kortet herunder.

Den primære arealanvendelse i OSD, indvindingsoplandene og omkring vandindvindingsboringerne er landbrug med undtagelse af Boulstrup Vandværk, hvor boringerne ligger bynært. Indvindingsoplandene er genberegnet af Odder Kommune med udgangspunkt i de seneste oplysninger om indvindingsforhold, ligeledes opgjort af Odder Kommune i forbindelse med, at indsatsplanen er blevet udarbejdet.

Statisk kort

Status og proces

Indsatsplan Boulstrup

Vedtaget

Godkendt af Odder Byråd den 18. maj 2015