Kapacitet og forsyningsevne

Kapaciteten på vandværkerne er vurderet ud fra beregning af en faktor for forsyningssikkerheden (Evne/Krav), som udtrykker vandværkernes forsyningsevne, dvs. produktionen af drikkevand, i forhold til forbrugernes forsyningskrav. Dette forhold bør som minimum være 1,0 for at kunne dække spidsbelastningssituationer. Er faktoren under 1 vil der kunne opstå situationer, hvor der kan der være problemer med at levere vandet med et tilstrækkeligt tryk hos forbrugere i højere liggende eller fjernest beliggende dele af forsyningsområdet.

Kapaciteten på vandværkerne er et udtryk for hvor meget drikkevand, der kan produceres. Dette afhænger af et samspil mellem de forskellige anlægsdele, dvs. mellem hvor meget vand, der kan indvindes fra boringerne, behandlingskapaciteten på anlægget til iltning og filtrering, størrelsen af rentvandsbeholdere, samt hvor meget vand der kan pumpes ud i ledningsnettet.

Forbrugernes forsyningskrav varierer både over året og over døgnet. Der bruges f.eks. mere vand om sommeren end om vinteren. Om morgenen og om aftenen bruges også mere vand end om natten, hvor forbruget er meget lavt og i nogle timer stort set nul. Det er de ekstreme belastningssituationer, der er dimensionsgivende for vandforsyningsanlæggene, dvs. om vandværkerne kan levere tilstrækkelige mængder vand på de timer af døgnet og på de dage, hvor der bliver brugt mest vand.

De beregnede faktorer for forsyningssikkerheden (Evne/Krav) fremgår af nedenstående tabel.

Hovedparten af vandværkerne i Odder Kommune har en evnefaktor over 1 som ønsket. Gosmer-Halling og Hadrup Vandværk har begge en Evne/Krav på 1,0 og kapaciteten vurderes at være tilfredsstillende med nuværende indvinding. Hvis indvindingen øges vurderes kapaciteten ikke at være tilstrækkelig.

Vandværker, som har en Evne/Krav mindre end 1 bør overveje, hvor i anlægget der eventuelt kan være kapacitetsmæssige begrænsninger. Dette kan være tilfælde, hvor vandværket har en relativ lille rentvandstank, eller hvor råvandspumperne eller boringernes ydeevne sætter en begrænsning på indvindingsmængden. Endelig kan behandling- eller udpumpningsanlægget være underdimensioneret i forhold til forbrugernes forsyningskrav.

Vandværk

Evne / Krav [m /døgn]

Kapacitet

Alrø Vandværk

1,8

Tilfredsstillende

Amstrup Ege Vandværk

1,2 

Tilfredsstillende

Balle Vandværk

1,2 

Tilfredsstillende

Boulstrup Vandværk

1,2 

Tilfredsstillende

Dyngby Str. Vandværk

1,3 

Tilfredsstillende

Fensten Vandværk

1,1

Tilfredsstillende

Gosmer-Halling Vandværk

2,0 

Tilfredsstillende

Gylling Vandværk

1,3 

Tilfredsstillende

Hadrup Vandværk

1,0 

Tilfredsstillende

Hundslund Vandværk

1,5 

Tilfredsstillende

Odder Vandværk, Boulstrupværket

2,7 

Tilfredsstillende

Odder Vandværk, Ulvskovværket

1,2 

Tilfredsstillende

Oldrup Vandværk

1,7 

Tilfredsstillende

Over Randlev Vandværk

2,4 

Tilfredsstillende

Stenkalvens Vandværk

 

Ikke vurderet pba. manglende oplysninger

Torrild Vandværk

1,2 

Tilfredsstillende

Tunø Vandværk

2,6 

Tilfredsstillende

Vandværket Skovkilde

2,0 

Tilfredsstillende

Status og proces

Vandforsyningsplan 2016 er godkendt af Odder Byråd den 30. maj 2016.