Tids- og investeringsplan 2014-2022

I spildevandsplanens tids- og investeringsplan beskrives det forventede årlige økonomiske behov for fornyelse af det eksisterende kloaksystem, samt strukturelle og miljømæssige forbedringer af spildevandsanlægget.

Indsatser og aktiviteter, som sættes i gang i forbindelse med spildevandsplanperioden ligger økonomisk ud over den almindelige drift og vedligeholdelse af kommunens spildevandsanlæg.

Den overordnede prioritering af aktiviteter er baseret på en økonomisk, miljø- og driftsmæssig afvejning. Prioriteringen justeres løbende således, at nye relevante aktiviteter til enhver tid kan behandles. De opstillede anlægsår er derfor estimerede.

Af de planlagte tiltag, beskrevet i de tidligere spildevandsplaner, gennemføres de tiltag, der nævnes i denne spildevandsplan i planperioden.

Drift og aktiviteter for Forsyningen er brugerfinansieret gennem afgifter til afledning af spildevand. Det betyder, at indsatser og tiltag betales via vandaflednings- og tilslutningsbidrag. Den nugældende lov for spildevandsforsyningsselskaber kræver, at selskabernes indtægter og udgifter skal balancere over en årrække. Det vil sige, at der ikke må oparbejdes gæld eller opsparing i selskabet.

Status og proces

Spildevandsplan 2015 vedtaget af Odder Byråd den 7. september 2015