Udviklingsplan for klimatilpasning - Hou, Havet kommer

Udviklingsplanen; Hou, Havet Kommer er en strategisk og fysisk plan, der skal anvendes som planlægningsværktøj for Odder Kommune og borgerne i Hou til:


1) Høj- og Bagvandssikring
2) Hous kyst og rekreative potentialer.


Planens afsnit HØJ- & BAGVANDSSIKRING er forudsætningen og redegør for hvor, hvordan og hvilke sikringskoter og pumper mm., man kan implementere for at imødekomme havvandsstigninger og stormflod i kombination med bagvand (regnvejrshændelser).


Afsnittet er udarbejdet på baggrund af notaterne:
Bilag 1 - Indledende krav til højvandssikring
Bilag 2 - Koncept for bagvandshåndtering
Bilag 3 - Linjeføring ved Færgehavnen


Afsnittet INDSATSER er registrerede mulige byudviklingsindsatser, man kan overveje at implementere i forbindelse med, at højvandssikringen planlægges og udføres.

INDSATSER er således udelukkende inspirationer til den fremtidige udvikling af Hou Havn.


Projektet tager sit afsæt på baggrund af to dage på Hou Havn - d. 13.-14. august 2020 - hvor Niras & LABLAND informerede, blev inspireret og præsenterede starten for udviklingsplanen; Hou, Havet Kommer

Se hele planen her:

Udviklingsplan for klimatilpasning, Hou Havet kommer.