Forord

De menneskeskabte klimaforandringer er vor tids største udfordring. Konsekvenserne mærkes nu ikke kun i fjerne egne af kloden, men også i Europa og helt lokalt i Odder Kommune. Vi har allerede oplevet store oversvømmelser i Odder by, og i de kommende år vil vi komme til at opleve mere ekstremt vejr, stigende vandstande og hyppigere stormfloder. Alt sammen som en direkte konsekvens af de menneskeskabte klimaforandringer. Det er en fælles opgave at bremse udviklingen. Både globalt og helt lokalt har vi en forpligtelse og et ansvar for at finde løsninger. Ikke kun for vores egen skyld, men også for kommende generationers skyld. Og vi skal i gang nu, hvis vi skal nå at skabe forandringer der gør en forskel.

 

I Odder kommune vil vi også tage ansvar og handle. Det kræver medspil og aktiv handling fra os alle, både Odder kommune, borgere og erhvervslivet.

 

Det glæder mig, at kunne introducere vores DK2020 klimaplan her. Det er hele Odder Kommunes ”DK2020 Klimaplan”, som er udarbejdet på grundlag af aktuelt bedste viden og i et samarbejde mellem kommune, borgere og erhvervsliv. Planen indeholder de konkrete tiltag, som skal til for reducere klimaaftrykket i vores geografiske område frem mod klimaneutralitet i 2050. Planen beskriver også tiltag, som skal gøre vores område mere robust over for de klimaforandringer, som allerede er i gang. Det er helt afgørende for vores succes, at vi alle sammen yder vores bidrag for at nå i mål med DK2020 Klimaplanens anvisninger.

 

Den høje levestandard og forbruget i Danmark fører til et meget højt individuelt klimaaftryk. Selvom vi i Odder har reduceret vores CO2-udledning med mere end 100.000 tons siden 1990, er hver enkelt borger stadig i en global sammenhæng en meget stor udleder af CO2. I Odder kommune udleder vi hver især i gennemsnit ca. 8 tons CO2 om året. 

 

Som lokalsamfund har vi altså både et stort ansvar, men også store muligheder for at bidrage positivt til at reducere vores samlede klimaaftryk og blive klimarobust.

 

Kommunalbestyrelsens vision for det målrettede arbejde med klima og bæredygtighed, som afspejles i DK2020-Klimaplanen lyder:

Alle kommunens borgere, virksomheder, institutioner, foreninger, fællesskaber og medarbejdere bliver positivt engageret og innovative medskabere af de bedst mulige løsninger for klima, bæredygtighed og grøn omstilling, så Odder Kommune når målet om at blive klimaneutral og klimarobust. Det skal ske gennem ændret adfærd på en måde, så velfærd og levestandard kan bevares og udbygges.

 

Jeg håber, at også du får lyst til at bidrage, når du læser med i  DK2020 Klimaplanen. God fornøjelse med læsningen og lad os så komme i gang!