Indledning

Denne vandforsyningsplan udgør grundlaget for Odder Kommunes planlægning af vandforsyningen i kommunen i perioden 2016-2026. Med vandforsyningsplanen udstikker Byrådet rammerne for hvordan, vandforsyningsstrukturen i Odder Kommune kan udvikle sig i planperioden 2016-2026.

Vandforsyningsplan 2016 er vedtaget af byrådet den 30. maj 2016.

Planen er opdelt i en plandel med målsætninger og retningslinjer samt en statusdel med beskrivelse af den nuværende forsyningsstruktur i kommunen.

Planen er screenet efter bekendtgørelse af lov om miljøvurderinger af planer og programmer.

Du kan vælge de enkelte emner på menuen til venstre eller via rullegardinerne under de enkelte menupunkter i toppen af siden.

There was an error loading the image

System.DivideByZeroException: Attempted to divide by zero. at COWIPLAN.Website.Controllers.CustomExtensions.DisPlayUmbracoMediaImageExtensions.GetImageHtml(Media image, IPublishedContent currentpage, String cropAlias, CropModel cropModel, Int32 imageMaxWidth, Boolean forceImageSize, Boolean lazyload, Boolean ifSvgGetSvgHtml, String cssClass, String culture, String altText, String quality)

Status og proces

Vandforsyningsplan 2016 er godkendt af Odder Byråd den 30. maj 2016.