Indledning

Denne vandforsyningsplan udgør grundlaget for Odder Kommunes planlægning af vandforsyningen i kommunen i perioden 2016-2026. Med vandforsyningsplanen udstikker Byrådet rammerne for hvordan, vandforsyningsstrukturen i Odder Kommune kan udvikle sig i planperioden 2016-2026.

Vandforsyningsplan 2016 er vedtaget af byrådet den 30. maj 2016.

Planen er opdelt i en plandel med målsætninger og retningslinjer samt en statusdel med beskrivelse af den nuværende forsyningsstruktur i kommunen.

Planen er screenet efter bekendtgørelse af lov om miljøvurderinger af planer og programmer.

Du kan vælge de enkelte emner på menuen til venstre eller via rullegardinerne under de enkelte menupunkter i toppen af siden.

Status og proces

Vandforsyningsplan 2016 er godkendt af Odder Byråd den 30. maj 2016.