Udtræden af kloakforsyningen

I henhold til Lov om betalingsregler er det muligt, at træde helt eller delvis ud af den offentlige kloakforsyning. Tilladelse til hel eller delvis udtræden af det offentlige kloakfællesskab, anmodes hos Forsyningen og meddeles af kommunen under forudsætning af, at følgende kan opfyldes:

  • der er overensstemmelse med spildevandsplanen,
  • der er enighed herom mellem grundejer og forsyningsselskab,
  • kloakforsyningens samlede økonomi ikke forringes væsentligt,
  • kloakforsyningen stadig kan fungere teknisk forsvarligt.

I Odder Kommune kan der som udgangspunkt udtrædes for regnvand i kloakerede områder, hvor Forsyningen vurderer, at det kan have hydraulisk eller miljømæssig fordel.

I områder med eksisterende fælleskloak, som planlægges separatkloakeret, kan det efter konkret anmodning og vurdering af forholdene, ligeledes være en løsning, at foretage en delvis udtræden af kloakforsyningen, for regnvand.

Status og proces

Spildevandsplan 2015 vedtaget af Odder Byråd den 7. september 2015