Kommunen

I Odder Kommune sidder de medarbejdere, der arbejder med trafiksikkerhed i Team Vej & Anlæg.

Desuden arbejder Fælles Drift & Service, som står for alt drift på kommunens veje og fortove, også i dagligdagen med at forbedre trafiksikkerheden.

Her til venstre kan du læse hvem vores kontaktpersoner er.

Status og proces

Trafiksikkerhedsplanen er vedtaget af Odder byråd den 14. december 2009. Ajourført efteråret 2022.