Metode

Kortlægningen har resulteret i to risikokort – ét for planområderne i form af flader og ét for objekterne.

Af Figur 2.12 ses eksempel på risikokortet for Odder by på objektniveau.

Statisk kort

Figur 2.12: Eksempel på risikokort for objekter - Odder by.

Risiko-objekt består af to typer objekter – bygninger og andet. Alle de andre lag; veje, jernbaner, flyvebaner, mv., er klippet med sandsynlighedskortet, på samme måde som risiko-flader, og tilført en risikoværdi. Bygningerne er antaget at have en kælder, kloaksystemer eller en plan underetage, derfor vil vandet påvirke hele bygningen. Selvom bygninger i kortlægningen kun berøres perifert af en oversvømmelse, er alle bygninger, der berøres af vand, inkluderet i risikokortet for objekter, se eksempel i Figur 2.13.

Figur 2.13: Eksempel på en bygning, der berøres af vand.

Risiko-flader er udklip af plantemaerne fra værdikortet, som er lagt sammen med sandsynlighedskortet. Eksempel på risikokort for flader i Odder by ses af Figur 2.14.

Statisk kort

Figur 2.14: Eksempel på risikokort for flader - Odder by.